Aktuálně


BŘEZEN, DUBEN 2023

den datum akce
2.09. Výše úplaty za předškolní vzdělávání - školné
Pro nový školní rok 2022/2023 je stanovena výše úplaty za předškolní vzdělávání – školné 250,-, splatná k 15. v měsíci. Výši úplaty stanovuje ředitelka MŠ vždy na období školního roku a zveřejní nejpozději do 30.6. předešlého školního roku.
Hygienická a organizační pravidla pro začátek školního roku 2022/2023
● do MŠ nebudou přijímány děti s příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, vyrážka, zánět očí infekční, vši,... apod.) ● v případě zhoršení zdravotního stavu dítěte během pobytu v MŠ, rodiče budou informování, aby si dítě co nejdříve vyzvedli.
po 6.03. Plavání Berušek v pondělí od 6.3.2023
Každé pondělí budou jezdit děti ze třídy Berušek do Plavecké školy v Uherském Hradišti. Budou mít odhlášenu ranní svačinku, dejte dětem ovoce či nedrobivou svačinku, pití, plavky, ručník, holky čepici plaveckou a hřeben. Vše do batůžku. Cena kurzu je 900,- a 300,- za dopravu autobusem.
st 29.03. Maňáskové divadlo paní Horákové
Dopoledne 29.3. děti navštíví paní Horáková s pohádkami.
po 27.03. Dny otevřených dveří pro budoucí předškoláčky
- pondělí 27.3. od 9.30 do 10.50 hodin ve třídě Kuřátek - pondělí 17.4. od 9.30 do 10.50 hodin ve třídě Koťátek - úterý 25.4. od 15.00 do 16.15 hodin zahrada MŠ.
14.04. Zápis do základní školy pro děti z Berušek
Zpis se koná v ZŠ Staré Město, dle rozpisu časů. Bližší informace v Beruškách.
út 2.05. ZÁPIS NOVÝCH DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY RASTISLAVOVA 2.5.2023
PODROBNĚJŠÍ INFORMACE NA WEBU MŠ.
st 3.05. KONCERT DOLINEČKY
Dopoledne děti navštíví SKC Staré Město, kde se podívají na vystoupení dětí z Dolinečky.
2.06. Výlet do Kroměříže 2.6.2023
Celodenní výlet (8.-14.00) do zahrady a zámku Kroměříž s pohádkovým představením přímo na zámku. Svačinku a oběd, pití dejte dětem s sebou do batůžku, v MŠ bude odhlášen.
út 21.03. Výstava kraslic
Třída Berušek pojede na Velehrad na velikonoční výstavu.
ne 26.03. Velikonoční jarmak v neděli 26.3.
Děti ze třídy Berušek vystoupí s pásmem U rybníka na jarmarku, začátek programu 11.00. Naše MŠ vystupuje až jako předposlední (kolem 12.00 hodiny). Poté je pro děti připravena POHÁDKA.
28.04. SLET ČARODĚJNIC V MŠ DOPOLEDNE
Dejte dětem masky na dopolední slet!!!
út 18.04. Projekt práce s papírem
Projekt ve spolupráci se Zlínským krajem, SPHZŠ Uherské Hradiště a Mgr. F.Horňákem zdarma pro třídu Berušek.
Přesný termín upřesníme.