Aktuálně


KVĚTEN - ČERVEN 2022

den datum akce
čt 2.09. Výše úplaty za předškolní vzdělávání - školné
Pro nový školní rok 2021/2022 je stanovena výše úplaty za předškolní vzdělávání – školné 250,-, splatná k 15. v měsíci. Výši úplaty stanovuje ředitelka MŠ vždy na období školního roku a zveřejní nejpozději do 30.6. předešlého školního roku.
Hygienická a organizační pravidla pro začátek školního roku 2021/2022
● nadále probíhá dezinfekce rukou při vstupu do budovy ● do MŠ nebudou přijímány děti s příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.) ● v případě zhoršení zdravotního stavu dítěte během pobytu v MŠ dostane dítě roušku, bude izolováno od ostatních a rodiče budou informování, aby si dítě co nejdříve vyzvedli.
út 1.03. PROVOZ MŠ LETNÍ PRÁZDNINY 2022
Vážení rodiče, Informuji Vás o prázdninovém provozu v MŠ Rastislavova a na základě dohody mezi MŠ i o provozu v dalších MŠ ve Starém Městě. Zjišťování závazného zájmu docházky pro děti z MŠ Rastislavova v prázdninovém provozu proběhne od 23. 5 do 27.5. 2022. Omezená možnost přijetí dětí pracujících rodičů, na základě podané žádosti do konce května 2022 v jiných MŠ. Kapacita mateřských škol je omezená, proto prosím zvažte docházku svého dítěte o letních prázdninách. V rámci dohody mezi MŠ ve Starém Městě můžeme přijímat děti z KřMŠ a MŠ Komenského, Staré Město. Děti z jiných měst a obcí do školky nepřijímáme! Prázdninový provoz mateřských škol ve Starém Městě 2022 najdete na ploše webu MŠ - Organizace školního roku. MŠ Rastislavova 1.7. 2022 otevřena 4.7.-29.7. 2022 uzavřena 1.8.-19.8 2022 otevřena 22.8.-31.8. 2022 přípravný týden Výše úplaty pro prázdninové měsíce 2022 stanovila ředitelka: Červenec 2022 0 Kč Srpen 2022 250 Kč Přípravný týden v MŠ: 22.8.-31.8. - omezený prázdninový provoz, třídy se připravují na nový školní rok. Mgr. Iveta Polášková Ředitelka MŠ Rastislavova 1800, Staré Město 1.3.2022
po 2.05. Výsledky přijímacího řízení jsou vyvěšeny na webu i v mateřské škole od 16.5.2022
Prosíme rodiče - zákonné zástupce přijatých dětí, aby do konce května nahlásili, zda jejich dítě nastoupí do této mateřské školy a dostavili se pro "Rozhodnutí..."
Zákonné zástupce nepřijatých dětí prosíme, aby se dostavili pro "Rozhodnutí ..."do mateřské školy.
Děkuji Mgr. Iveta Polášková, tel. 776787895
út 3.05. Zápis do MŠ pro děti z Ukrajiny od 13.6 .2022
K zápisu do MŠ v období od 2. do 16. května 2022 nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR ("uprchlíci") s místem pobytu ve spádové oblasti. Pro tyto cizince - uprchlíky je určen termín zápisu období od 1. června 2022 do 15. července 2022. Den zápisu v MŠ Rastislavova je 13.6. 2022 Для зарахування в МОЗ у період з 2 по 16 травня 2022 не можуть подати заяву іноземці з візою для того, щоб стерти перебування на території ЧР відповідно до § 33 п. Пункт 1 а) Закону про перебування іноземців на території ЧР («біженці») з місцем перебування в зоні відчуження. Для цих іноземців - біженців призначений термін зарахування з 1 червня 2022 року по 15 липня 2022 року. B МОЗ RASTISLAVOVA, STARÉ MĚSTO зарахування13 червня 2022.
čt 19.05. SPORTOVNÍ DEN BERUŠEK
Třída Berušek navštíví Sportovní areál Rybníček, kde pro ně bude připraven program plný sportu. Prosím, dejte dětem sportovní oblečení a do batůžku pití.
st 25.05. VYSTOUPENÍ DOLINEČKY
všechny děti ze školky navštíví vystoupení Dolinečky na Sokolovně dopoledne, vybíráme 20 Kč.
27.05. DEN DĚTÍ - DIVADLO S POHÁDKAMI VE ŠKOLCE
MŠ navštíví divadlo paní Horákové z Brna. Vybíráme 50 Kč.
po 23.05. PLAVÁNÍ BERUŠEK DOPOLEDNE
Angličtina odpoledne
po 30.05. PLAVÁNÍ BERUŠEK DOPOLEDNE
Angličtina odpoledne
po 6.06. PLAVÁNÍ BERUŠEK DOPOLEDNE
Angličtina odpoledne
út 7.06. ATLETICKÝ DEN V UHERSKÉM HRADIŠTI
6 DETÍ ZE TŘÍDY BERUŠEK SE ZÚČASTNÍ DOPOLEDNE OLYMPIÁDY DĚTÍ.
po 20.06. PLAVÁNÍ BERUŠEK DOPOLEDNE
Angličtina odpoledne
út 21.06. PASOVÁNÍ PŘEDŠKOLÁKŮ ODPOLEDNE V MŠ
st 22.06. VÝLET DO ZOO LEŠNÁ
Pojedeme s dětmi na výlet, budou mít odhlášenu stravu ze ŠJ. Do batůžku jim dejte svačinku, oběd, pití, pláštěnku. Ne peníze! Alespoň trochu nepromokavé boty. Budeme odjíždět po 8 hodině a návrat bude do 15 hodin. VYBÍRÁME 200,-.
po 13.06. PLAVÁNÍ BERUŠEK DOPOLEDNE
Angličtina odpoledne
st 15.06. Spaní předškoláků ve školce