Aktuálně


ČERVEN 2018

den datum akce
st 16.05. Výsledky přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání
pro školní rok 2018/2019 v Mateřské škole Rastislavova 1800, Staré Město Ředitelka Mateřské školy Rastislavova 1800, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Mgr. Iveta Polášková vyhlašuje výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019 a v souladu s ustanovením § 183 odst. 2 zákona č.561/2004 Školský zákon, zveřejňuje seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem: Registrační číslo Výsledek řízení 1/18 Přijat (a) 2/18 Přijat (a) 4/18 Přijat (a) 5/18 Přijat (a) 6/18 Přijat (a) 7/18 Přijat (a) 8/18 Přijat (a) 9/18 Přijat (a) 11/18 Přijat (a) 12/18 Přijat (a) 13/18 Přijat (a) 16/18 Přijat (a) 17/18 Přijat (a) 19/18 Přijat (a) 20/18 Přijat (a) 21/18 Přijat (a) 22/18 Přijat (a) 24/18 Přijat (a) 25/18 Přijat (a) Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání za oznámená. Ředitelka mateřské školy žádá zákonné zástupce, aby se dostavili k převzetí Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí, nejpozději do 1.6.2018. Přehled registračních čísel – přijatých a nepřijatých dětí do MŠ je vyvěšen v době od 16.5. 2018 do 16.6.2018 u hlavního vchodu mateřské školy a na webových stránkách školy – www.msrstmesto.cz. Ve Starém Městě 16.5.2018 Mgr. Iveta Polášková, ředitelka školy
25.05. Oznámení pověřence pro ochranu osobních údajů dle článku 37 odstavec 7 Nařízení Evropského parlamentu a rady Evropské unie č. 2016/679 o ochraně fyzických osob
Mateřská škola, Rastislavova 1800, Staré Město, okr. Uherské Hradiště, příspěvková organizace, IČ: 75022541 tímto v souladu s článkem 37 odstavec 7 obecného nařízení sděluje kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů: Pověřenec: Ing. Veronika Zouharová Tel.: 734 574 391 E-mail: veronika_zouharova@fpobk.cz Společnost: FPO s r.o. Sídlo: Smetanova 4, 678 01 Blansko IČ: 25319931 Ve Starém Městě 23.5.2018 Mgr. Iveta Polášková, ředitelka mateřské školy
po 4.06. Návštěva Muzea Velké Moravy - Berušky
st 6.06. SPANÍ PŘEDŠKOLÁKŮ VE ŠKOLCE - INDIÁNSKÁ NOC
Děti zůstávají odpoledne ve školce, bude pro ně připraven zajímavý program, indiánská noc. Na večeři koupíme dětem pizzu, jen prosíme rodiče o buchtu, ovoce, zeleninu, aby děti měly na svačiny a snídaně. Nezapomeňte nachystat i batůžek s pitím.
8.06. Plaváni Berušek
po 11.06. Angličtina
út 12.06. PASOVÁNÍ NA ŠKOLÁKY
ODPOLEDNE V MŠ , ZAČÁTEK V 15.00 HODIN NA ZAHRADĚ MŠ (při dešti ve třídě Berušek), ukázka angličtiny, tanec dětí z pásma Berušky a mravenci, úkoly, pasování
15.06. Plavání Berušek
st 20.06. Divadlo v MŠ - dopoledne
Vybírame 40 Kč.
Schůzka s rodiči nově přijatých dětí do MŠ
Začátek v 15.30 hodin, prosím, přijďte bez dětí.
út 19.06. Schůzka v ZŠ Staré Město v 15.30 pro rodiče budoucích prvňáčků
22.06. POSLEDNÍ PLAVÁNÍ BERUŠEK
po 25.06. PROSÍM, NAHLASTE DOCHÁZKU VAŠICH DĚTÍ V DOBĚ PRÁZDNIN. DĚKUJEME.
V době prázdnin budou probíhat stavební práce v přízemí MŠ - bývalé ZUŠ, kam se po prázdninách přemístí část SVČ KLubko. Na budově MŠ bude probíhat očista fasády.