Aktuálně


ČERVEN 2022

den datum akce
čt 2.09. Výše úplaty za předškolní vzdělávání - školné
Pro nový školní rok 2021/2022 je stanovena výše úplaty za předškolní vzdělávání – školné 250,-, splatná k 15. v měsíci. Výši úplaty stanovuje ředitelka MŠ vždy na období školního roku a zveřejní nejpozději do 30.6. předešlého školního roku.
Hygienická a organizační pravidla pro začátek školního roku 2021/2022
● nadále probíhá dezinfekce rukou při vstupu do budovy ● do MŠ nebudou přijímány děti s příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.) ● v případě zhoršení zdravotního stavu dítěte během pobytu v MŠ dostane dítě roušku, bude izolováno od ostatních a rodiče budou informování, aby si dítě co nejdříve vyzvedli.
út 1.03. PROVOZ MŠ LETNÍ PRÁZDNINY 2022
Vážení rodiče, Informuji Vás o prázdninovém provozu v MŠ Rastislavova a na základě dohody mezi MŠ i o provozu v dalších MŠ ve Starém Městě. Zjišťování závazného zájmu docházky pro děti z MŠ Rastislavova v prázdninovém provozu proběhne od 23. 5 do 27.5. 2022. Omezená možnost přijetí dětí pracujících rodičů, na základě podané žádosti do konce května 2022 v jiných MŠ. Kapacita mateřských škol je omezená, proto prosím zvažte docházku svého dítěte o letních prázdninách. V rámci dohody mezi MŠ ve Starém Městě můžeme přijímat děti z KřMŠ a MŠ Komenského, Staré Město. Děti z jiných měst a obcí do školky nepřijímáme! Prázdninový provoz mateřských škol ve Starém Městě 2022 najdete na ploše webu MŠ - Organizace školního roku. MŠ Rastislavova 1.7. 2022 otevřena 4.7.-29.7. 2022 uzavřena 1.8.-19.8 2022 otevřena 22.8.-31.8. 2022 přípravný týden Výše úplaty pro prázdninové měsíce 2022 stanovila ředitelka: Červenec 2022 0 Kč Srpen 2022 250 Kč Přípravný týden v MŠ: 22.8.-31.8. - omezený prázdninový provoz, třídy se připravují na nový školní rok. Mgr. Iveta Polášková Ředitelka MŠ Rastislavova 1800, Staré Město 1.3.2022
po 2.05. Výsledky přijímacího řízení jsou vyvěšeny na webu i v mateřské škole od 16.5.2022
Prosíme rodiče - zákonné zástupce přijatých dětí, aby do konce května nahlásili, zda jejich dítě nastoupí do této mateřské školy a dostavili se pro "Rozhodnutí..." Zákonné zástupce nepřijatých dětí prosíme, aby se dostavili pro "Rozhodnutí ..."do mateřské školy. Děkuji Mgr. Iveta Polášková, tel. 776787895
út 3.05. Zápis do MŠ pro děti z Ukrajiny od 13.6 .2022
K zápisu do MŠ v období od 2. do 16. května 2022 nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR ("uprchlíci") s místem pobytu ve spádové oblasti. Pro tyto cizince - uprchlíky je určen termín zápisu období od 1. června 2022 do 15. července 2022. Den zápisu v MŠ Rastislavova je 13.6. 2022 Для зарахування в МОЗ у період з 2 по 16 травня 2022 не можуть подати заяву іноземці з візою для того, щоб стерти перебування на території ЧР відповідно до § 33 п. Пункт 1 а) Закону про перебування іноземців на території ЧР («біженці») з місцем перебування в зоні відчуження. Для цих іноземців - біженців призначений термін зарахування з 1 червня 2022 року по 15 липня 2022 року. B МОЗ RASTISLAVOVA, STARÉ MĚSTO зарахування13 червня 2022.
po 20.06. PLAVÁNÍ BERUŠEK DOPOLEDNE
út 21.06. PASOVÁNÍ PŘEDŠKOLÁKŮ ODPOLEDNE V MŠ
Pasování začne v 15.30, zveme všechny rodiče, prarodiče,....
SCHŮZKA RODIČŮ NOVĚ PŘIJATÝCH DĚTÍ
Srdečně zveme všechny rodiče nových dětí na první schůzku, prosíme, bez dětí,

v úterý 21.června v 17.00 hodin v MŠ Rastislavova.

Pokud jste ještě neodevzdali vyplněné tiskopisy, můžete je vzít na schůzku.

Těšíme se na shledání!!!
st 22.06. VÝLET DO ZOO LEŠNÁ
Pojedeme s dětmi na výlet, budou mít odhlášenu stravu ze ŠJ. Do batůžku jim dejte svačinku, oběd, pití, pláštěnku. Ne peníze! Alespoň trochu nepromokavé boty. Budeme odjíždět po 8 hodině a návrat bude do 15 hodin. VYBÍRÁME 200,-.
po 13.06. PLAVÁNÍ BERUŠEK DOPOLEDNE
st 15.06. Spaní předškoláků ve školce
Děti, které půjdou do školy z Berušek zůstávají po 16.00 hodině v MŠ, budou mít připravený program plný překvapení. Děti budou ve školce spát. Večeři zajistíme my, vy, rodiče, prosím, přineste pro děti nějaké ovoce, zeleninu a buchty.
čt 16.06. ZŠ Staré Město v Cirkusu Happy Kids
Ve čtvrtek od 10.00 do 11.00 hodin navštíví všechny děti ze školky cirkusové představení dětí ze staroměstské školy. Vybíráme 50,-.
10.06. Hledání pokladu třída Berušek
Dopoledne děti z Berušek vyrazí na cestu po Starém Městě za pokladem!!!!
čt 30.06. UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 30.6.2022
1.7. 2022 pátek- prázdninový provoz na dvě třídy Od 2.7. do 31.7 . MŠ uzavřena - dovolené, úklid MŠ, příprava na nový školní rok. Srpen 2022- prázdninový provoz Školné za srpen 250,-, prosím zaplaťte do 30.6. 2022, děkujeme. 1.9.2022 - zahájení nového škoního roku. Přejeme všem dětem hezké léto a rodičům vydařenou dovolenou!!!!