Aktuálně


ZÁŘÍ 2018

den datum akce
po 3.09. Zahájení nového školního roku 2018/2019
Zahájení nového školního roku v pondělí 3. září 2018. Ráno pak vykročte tou správnou nohou! Těšíme se na vás! Provozní doba MŠ je od 6.30 - 16.15 hod. Školné - 250 Kč měsíčně se platí hotově v MŠ paní školnici. Celodenní stravné - 35,- či 37,-(7letí) se platí převodem ZŠ Staré Město (školní jídelna). Omlouvání a přihlašování dětí je do 7.30 hodin ráno.
st 5.09. Loutkové divadlo v MŠ
Do naší školky zavítá divadlo Šikulka s pohádkami pro děti.
Vybíráme 40 Kč, začátek v 8.30 hodin.
út 11.09. Úvodní schůzka s rodiči
Zveme všechny rodiče na informativní schůzku v 15.15 hodin. Uvítáme Vaše dotazy a náměty do diskuze.
út 18.09. Polodenní výlet do zámeckého parku Buchlovice
Se všemi dětmi navštívíme i záchrannou stanici pro zvířata. Cenu za dopravu autobusem upřesníme. Dejte dětem do batůžku pití, popřípadě ovoce. Ne sladkosti, sladkou svačinu bereme s sebou.
21.09. Den bez aut
Třída Berušek navštíví již tradičně akci v Uherském Hradišti. Děti si mohou vyzkoušet své znalosti v dopravní výchově, poznávat značky, jak se bezpečně chovat na ulici, zajezdit si na koloběžkách.
po 24.09. Logopedická depistáž v září
V MŠ bude probíhat prvotní logopedické vyšetření dětí (jejichž rodiče o vyšetření mají zájem a stvrdí toto svým podpisem p. učitelce na své třídě) speciálním pedagogem – logopedem (učitelka naší MŠ Mgr. G. Kovářová).
út 25.09. Aktivity MŠ jen pro předškoláky od října
Od října budou zahájeny další aktivity v MŠ, které se týkají především předškoláků. Nahlaste ve třídě Berušek, o kterou má vaše dítě zájem. Grafomotorika, Výtvarné hrátky, Zpívání, Cvičení s Veronikou, Angličtina- lektor SVČ Klubko. Logopedie -děti, dle provedené depistáže a po konzultaci s rodiči a učitelkou. Relaxace, Míčkování - pro všechny děti v Beruškách.