Sponzoři


Finanční dary 2015

Naše MŠ podala Projekt do Nadace Děti-Kultura -Sport a získala tak finanční podporu 10 000,- na pomůcky do výtvarné výchovy a na sušáky výkresů.

Děti v MŠ Rastislavova mají novou průlezku díky sponzorům

Mateřská škola tímto děkuje firmám i jednotlivcům za poskytnuté sponzorské dary. Finanční prostředky byly použity na zakoupení nové průlezky na zahradu “Věže Agnes” od firmy Nepo, Kyjov. Tato firma nám vyšla vstříc a Věž nám nabídla se slevou, vzhledem k tomu, že průlezku dětem poničili vandalové.

Děkujeme:

  • RPG Recykling, Rec Group s.r.o., Staré Město
  • Colorlak s.r.o., Staré Město,
  • CSO s.r.o., Staré Město,
  • Atrium Therm, Uherské Hradiště,
  • Algeco s.r.o., Staré Město,
  • rodina Huňkova,
  • rodina Klimešova.

Vážení přátelé, srdečně Vám děkujeme za poskytnuté dary a pomoc. Vážíme si Vaší podpory a doufáme, že nám zachováte přízeň i v budoucnosti.

oddělovač

Věcné dary

A samozřejmě děkujeme všem rodičům za spoluúčast na akcích MŠ.

Vážení přátelé, srdečně Vám děkujeme za poskytnuté dary a pomoc. Vážíme si Vaší podpory a doufáme, že nám zachováte přízeň i v budoucnosti.