Aktuálně


KVĚTEN, ČERVEN 2023

den datum akce
2.09. Výše úplaty za předškolní vzdělávání - školné
Pro nový školní rok 2022/2023 je stanovena výše úplaty za předškolní vzdělávání – školné 250,-, splatná k 15. v měsíci. Výši úplaty stanovuje ředitelka MŠ vždy na období školního roku a zveřejní nejpozději do 30.6. předešlého školního roku.
Hygienická a organizační pravidla pro začátek školního roku 2022/2023
● do MŠ nebudou přijímány děti s příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, vyrážka, zánět očí infekční, vši,... apod.) ● v případě zhoršení zdravotního stavu dítěte během pobytu v MŠ, rodiče budou informování, aby si dítě co nejdříve vyzvedli.
út 2.05. ZÁPIS NOVÝCH DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY RASTISLAVOVA 2.5.2023
PODROBNĚJŠÍ INFORMACE NA WEBU MŠ.
čt 4.05. Výtvarná soutěž pro rodiče a děti
Z pohádky do pohádky
2.06. Výlet do Kroměříže 2.6.2023
Celodenní výlet (8.-14.00) do zahrady a zámku Kroměříž s pohádkovým představením přímo na zámku. Svačinku a oběd, pití dejte dětem s sebou do batůžku, v MŠ bude odhlášen.
st 31.05. DEN DĚTÍ V MŠ
čt 18.05. BESÍDKY KE DNI MATEK KUŘÁTKA A KOŤÁTKA
Ve čtvrtek 18.5. začínají v 15.05 Kuřátka, 15.15 Koťátka.
út 16.05. POLODENNÍ VÝLET NA HALDU
Všechny děti pojedou autobusem na výlet, s sebou do batůžku pití. Návrat na oběd, svačinku bereme s sebou.
st 24.05. Spaní předškoláků v MŠ
26.05. Prázdninový provoz
INFORMACE O PŘIJETÍ NA PRÁZDNINOVÝ PROVOZ DO NAŠÍ MŠ:
Na období otevření naší mateřské školy je možné zažádat o přijetí dítěte z jiné mateřské školy. Žádost je možné podat na celý provoz nebo na jeho část - to pouze v případě uzavření vlastní kmenové mateřské školy ve Starém Městě.
Pro toto přijetí je nutné vyplnit žádost a podepsat, tu odevzdat v MŠ. Informaci o přijetí obdrží žadatelé písemně.
Děti z MŠ Rastislavova můžou obdobně žádat o prázdninový provoz v jiných MŠ. Žádost si vyzvednou ve svých třídách a odevzdají do 26.5. v jimi žádaných MŠ.
čt 22.06. Pasování předškoláků
odpoledne v 15.00 na zahradě MŠ.
Schůzka rodičů nových dětí
čtvrtek 22.6. v 16.30 hodin v mateřské škole.
čt 11.05. Focení tříd na společnou fotku
11.5. ve čtvrtek v 10.30 hodin.