Mateřská škola Rastislavova Staré Město

Školné

Pro školní rok 2023/2024 je stanovena výše úplaty za předškolní vzdělávání – školné 250,-, splatná k 15. v měsíci. Výši úplaty stanovuje ředitelka MŠ vždy na období školního roku a zveřejní nejpozději do 30.6. předešlého školního roku. Školné se platí hotově v MŠ paní školnici J. Vondrákové.

PŘÍLOHA č úplata školné 2023 2024

Akce a události

dnes STROM PRO ZVÍŘÁTKA, krmítko pro ptáky

13.12. MÍČKOVÁNÍ VE TŘÍDĚ BERUŠEK

14.12. KONCERT VÁNOČNÍ ZUŠ

Všechny události »

Pracovní listy pro děti

Nabídka logopedie »