Mateřská škola Rastislavova Staré Město

Stravné

Školní jídelna - výdejna zabezpečuje rozdělení stravy, jež se přiváží z vývařovny ŠJ ZŠ Komenského 1720, Staré Město. Lístek sestavuje vedoucí školní jídelny ve spolupráci s vedoucí kuchařkou na 14 dnů dopředu. Je vyvěšen na nástěnce na chodbě MŠ a na webových stránkách ZŠ www.zsstmesto.cz. Obsahuje i údaje o alergenech v jídle.

Ke stravování se může přihlásit dítě na předepsaném tiskopise (Přihláška ke stravování).

Přihlašování a odhlašování obědů se provádí nejpozději den předem nebo v daný den do 7.15 hodin na tel. čísle mateřské školy 572 54 1213 nebo osobně.

Cena stravy je rovna výši nákladů na potraviny = finanční normativ. Strávníci jsou rozděleni do dvou věkových skupin.

Cena stravného 1. skupina, děti od 3- 6 let celý den 47,- 2. skupina, děti od 7 let celý den 51,- .


Stravné je hrazeno sporožirem nebo inkasem vždy po ukončení měsíce, do 20.dne. Pouze ve výjimečném případě a po domluvě s vedoucí školní jídelny je možné zaplatit stravné v hotovosti. Vyúčtování plateb se provádí měsíčně. Finanční stránku – platbu řeší zákonný zástupce s vedoucí školní jídelny ZŠ Komenského 1720, Staré Město na tel čísle 702 278 875.

strava 1 5 2022 dodatek

Akce a události

dnes STROM PRO ZVÍŘÁTKA, krmítko pro ptáky

13.12. MÍČKOVÁNÍ VE TŘÍDĚ BERUŠEK

14.12. KONCERT VÁNOČNÍ ZUŠ

Všechny události »

Pracovní listy pro děti

Nabídka logopedie »