O nás

O školce

Naše školka se skládá ze tří tříd pojmenovaných po zvířátkách: nejmenší děti jsou ve třídě Kuřátek a třídě Koťátek, předškoláci jsou ve třídě Berušek.

Letos mají paní učitelky po celý rok připraveno pro děti mnoho akcí, výletů, zábavy a překvapení, a proto s chutí do práce! A akce připravené pro Vaše děti v nejbližší době najdete na stránce aktualit.

Pro děti jsou také připraveny aktivity, jako je například logopedie, plavání, zpívání, výtvarné tvoření, tancování nebo spoustu jiných kroužků.

Mateřská škola Rastislavova, Staré Město je trojtřídní s kapacitou 75 dětí. Dvoupodlažní budova je umístěna v klidné části Starého Města s dostatečným množstvím okolní zeleně. V přízemí budovy je odloučené pracoviště SVČ Klubko, v těsné blízkosti je ZUŠ a v dosahu ZŠ Staré Město, za školou se nachází Rákosníčkovo dětské hřiště.

Součástí budovy MŠ je velká zahrada, rozčleněná na tři zóny: dětské hřiště s umělým povrchem a altánem, přírodní zahrada a prostor s herními prvky a pískovišti. Právě umístění MŠ s velkou zahradou je jednou z předností naší školy. Vzrostlé stromy skýtají dětem při hrách příjemný stín a hřiště můžeme využít i po dešti.

V mateřské škole je školní jídelna – výdejna, stravu pro děti zajišťuje Jídelna ZŠ Staré Město.

Pro zvýšení bezpečnosti byly pořízeny videotelefony do každé třídy od vstupu do budovy a současně využíváme nabídky ÚP Uherské Hradiště na dotaci pracovního místa „Dozor u vchodu do MŠ“.

Do mateřské školy jsou přijímány děti zpravidla od 3 let do 7 let, jež splňují kritéria zápisu. Zřizovatelem mateřské školy je město Staré Město. Program naší MŠ vychází z Rámcového vzdělávacího programu (RVP) pro předškolní vzdělávání a je popsán v aktuálním dokumentu školy „Školní vzdělávací program“ (dále ŠVP) Vzdělávací program „PUTOVÁNÍ S BERUŠKOU“. ŠVP je v naší škole dál rozpracován do konkrétních „Třídních vzdělávacích programů“ (TVP). Se všemi uvedenými dokumenty se můžete seznámit v sekci „dokumenty“ nebo přímo u paní učitelek.

Školní vzdělávací program

Vzhledem k dlouhodobé, lety ověřené tradici, jsme si vytvořili školní vzdělávací program, založený na práci se dvěma věkově smíšenými třídami Kuřátka a Koťátka (3-5 let) a jednou homogenní třídou předškoláků – Berušky. Máme připravené zázemí i vlastní zkušenosti při práci s dětmi se zdravotním postižením, respektujeme sourozenecké i kamarádské vztahy dětí.

Vycházíme z filozofie přirozeného a nenásilného rozvoje dítěte, kdy klademe důraz na všestranný rozvoj a svobodu volby dítěte.
Naše představa ideálně fungující mateřské školy je vytvoření klidného, pohodového prostředí bez stresů, kde budou děti veselé, radující se, hrající si, mající zájem o dění ve školce, těšící se do ní, kamarádské.

Snažíme se, aby děti chodily do naší mateřské školy rády, aby zde prožily období plné pohody, klidu, lásky a porozumění a vedeme je k tomu, aby se zde naučily všemu potřebnému a užitečnému. Respektujeme individualitu každého dítěte a snažíme se, aby v rámci svých možností u nás získalo ve svém rozvoji a učení maximum. V tomto směru se snažíme co nejtěsněji spolupracovat s rodiči. Stěžejním cílem našeho vzdělávacího programu je, aby se děti již od předškolního věku naučily postojům, spočívajícím v úctě ke zdraví vlastnímu i ostatních. K tomu směřujeme systematicky prováděnou výchovou ke zdravému životnímu stylu vhodným výběrem a zpracováním tematických celků.

Náš vzdělávací program je doplněn dalšími aktivitami, které pomáhají ke splnění cílů a kompetencí:

Do celodenního programu zařazujeme zejména prvky:

 • logopedické intervence k posílení kvalitní komunikace mezi dětmi,
 • spolupráce s SPC, PPP, logopedickou ambulancí (na MŠ provádějí logopedické asistentky z řad učitelek preventivní logopedickou péči) při sledování individuálního vývoje dětí a jejich zdravotního stavu. Na MŠ pracuje asistent pedagoga i školní asistent – financováno z OPVVV – Šablony pro MŠ)
 • prvky dětské jógy a relaxace (míčkování), kterými se snažíme děti vést k udržení energetické rovnováhy a koncentrace,
 • prvky environmentální výchovy, kterými upevňujeme kvalitní a zdravé vztahy k okolí,
 • prvky zaměřené na posílení dovedností v oblasti vzájemné přátelské komunikace,

Provozní doba MŠ: Po – Pá      6.30 – 16.15 hod.

 • kulturní aktivity (divadelní představení přímo v MŠ, návštěva divadla v Uherském Hradišti, účast ve výtvarných soutěžích, účast na kulturních akcích města)
 • sportovní aktivity pro děti (návštěvy tělocvičny ZŠ, plavecký kurz předškoláků, projekt Se sokolem do života, školní olympiáda)
 • spolupracujeme se SVČ Klubko při výuce cizích jazyků, ZUŠ Staré Město
 • spolupracujeme se ZŠ Staré Město (společné akce, návštěva tříd, tělocvičny, družiny,…)
 • pořádáme akce ve spolupráci s  Hasiči, Mysliveckým svazem, knihovnou, Svazem zahrádkářů,…
 • připravujeme aktivity pro rodiče a děti – dílničky, společné akce.

KONTAKT

telefon: +420 572 541 213

e-mail: msrstmesto@uhedu.cz

datová schránka: 6b4kyey

ADRESA

Mateřská škola Rastislavova

Rastislavova 1800

686 03 Staré Město

PROJEKTY

Všechny projekty

--------------

Přihlášení

© 2024 MŠ Rastislavova, Staré Město | Tvorba webových stránek Jaroslav Tyllich - Artika